Parafianie


Intencje Mszalne od 05.04.2020 - 12.04.2020 Wielki Tydzień

 

Niedziela 05.04.20 Niedziela Palmowa

8:00 + Stanisława Szymańskiego i Jego rodziców i brata

10:00 + Antoni i Jadwiga Berdychowscy i Barbara Orzechowska

12:00 za parafian

 

Poniedziałek  06.04.20 

7:30 + Michał Felczak 30 dzień po pogrzebie

 

Wtorek 07.04.20 

7:30 + Józef i Wacław Domańscy i Antoni Majewski

 

Środa 08.04.20  

18:00 Nowenna:

1. + Franciszka Bieleckiego w 2 rocznice śmierci i Marianny, Michała i Genowefy Szymańskich

 

Wielki Czwartek 09.04.20 

18:00 + Stanisława Wieczorka

 

Wielki Piątek 10.04.20

18:00 Liturgia

 

Wielka Sobota 11.04.20 

19:00  + Irenę Kosińska, Ryszarda, Szczepana i rodziców Janiny i Zbigniewa Głogoza i Jana Serwińskiego

 

Niedziela 12.04.20 Zmartwychwstanie Pana Jezusa

8:00 za parafian

10:00 + Edwarda i Patryka Przybylskich i Edwarda Dorodzińskiego z rodziną 

12:00 + Stanisława Włodarczyka w 10 rocz. śmierci, Jego rodziców oraz całą rodzinę Fijołków

 

Ogłoszenia: 05.04.2020 V Niedziela Wielkopostna

1. W związku z pandemią i zarządzeniami wprowadzonymi przez Księdza Biskupa oraz świeckie władze państwowe:

a. Dziś nie odbywa się tradycyjne poświęcenie palm w Niedzielę Palmową i konkurs dla dzieci na najładniejszą własnoręcznie wykonaną palmę (w zgromadzeniach religijnych do 5 osób).

b. Uroczystości:

Wielkiego Czwartku – Msza o godz. 18:00, 

Wielkiego Piątku – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00, adoracja indywidualna Grobu Pańskiego bez Nieszporów o godz. 20:30 do 21:00. 

Wielkiej Soboty - Wigilia Paschalna o godz. 19:00 – będą odprawiane (tak jak w Watykanie) bez udziału wiernych (w zgromadzeniach religijnych do 5 osób).

c. W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele i na punktach (remizach strażackich) po to, aby nie narażać wiernych na kontakt między sobą i możliwość przenoszenia wirusa (5 osób w kościele – 2 osoby na ulicy w odstępach co 2 metry). Na stronie internetowej podana jest formuła uroczystego rozpoczęcia śniadania wielkanocnego przez głowę rodziny. W Wielką Sobotę indywidualnie będzie można adorować Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim, pamiętając o zachowaniu obecności 5 osób w kościele w tym samym czasie. 

d. Procesja z Najświętszym Sakramentem, ogłaszająca zmartwychwstanie - Rezurekcja, odbędzie się według przepisów liturgicznych, czyli po Wigilii Paschalnej we wnętrzu kościoła, a nie jak jest w tradycji polskiej o godz. 6:00 rano. Msze w Niedzielę Zmartwychwstania będą o godz. 8:00, 10:00 i o godz. 12:00 (w zgromadzeniach religijnych do 5 osób).

e. Chrzty zamówione na Niedzielę Zmartwychwstania zostały przeniesione przez rodziców na inny termin. Natomiast w niedzielę 19 kwietnia są możliwe chrzty, które należy ustalić z Księdzem Proboszczem (możemy odprawić pojedynczo pierwszy chrzest o godz. 11:30, drugi o godz. 11:45, czyli przed Mszą o godz. 12:00). Gdyby rodzice zmienili termin, to proszę o powiadomienie Księdza Proboszcza. 

2. Dokończenie kursu dla narzeczonych: narzeczeni indywidualnie umawiają się z Księdzem Proboszczem w Kancelarii (najlepszy termin w piątki wieczorem). Pierwszeństwo mają ci narzeczeni, którzy nie zmienili terminu ślubu w maju i czerwcu. 

3. W związku z epidemią koronawirusa ustalamy zasady funkcjonowania kancelarii parafialnej. Kancelaria Parafialna będzie czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę po nabożeństwach od godz. 8:30 do 9:00, a w środę od godz. 19:00 do 19:30. W kancelarii może przebywać jedna osoba (ze względu na powierzchnię). Proszę używać maseczki i rękawiczek ochronnych, ze względu na ilość przychodzących do kancelarii. Przed wejściem zostaniecie Państwo poproszeni o użycie płynu dezynfekującego. Proszę o zachowanie odstępu 2 metrów od biurka lub stołu. Sprawy, dotyczące pogrzebu można ustalać na bieżąco. Dobrze jest umówić się telefonicznie. W Wielkim Tygodniu zasady funkcjonowania kancelarii co do poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i piątku nie zmienią się, a w Wielką Sobotę kancelaria będzie czynna od godz. 8:00 do 9:00 i od godz. 10:00 do 11:00 i od godz. 12:00 do 12:30. Petenci będą przyjmowani pojedynczo. 

4. „Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a około Wielkiej Nocy komunię przyjmować”. Tak w starej wersji brzmiało przykazanie kościelne. Okres wielkanocny trwa do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. w tym roku do 7 czerwca 2020 r. Do tego okresu można się wyspowiadać i przyjąć Komunię świętą. Biskupi proszą, aby ułatwić spowiedź indywidualną dla chcących przystąpić do sakramentu. W naszej parafii jest to możliwe codziennie przed każdą Mszą świętą w tygodniu i w niedziele (przypominam o limicie 5 osób przebywających w jednym pomieszczeniu).

5. Ze względu na koronawirusa nie będzie odwiedzin chorych w domach, aż do odwołania pandemii, aby nie przenosić wirusa. 

6. Wpłynęły ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: z Konar 217 zł, Brochowa 342 zł, Janowa 380 zł, z Tułowic 250 zł. Wszystkim tym, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego (wbrew nadziei) składam serdeczne Bóg Zapłać. W Wielką Sobotę zapraszam do odwiedzenia Kościoła, aby adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

7. Pozwólcie Państwo jeszcze raz zacytować Ojca św. Franciszka: […] nasze życie jest utkane i podtrzymywane przez zwykłych ludzi –zwykle zapomnianych – którzy nie pojawiają się w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkich wybiegach ostatniego spektaklu, ale bez wątpienia zapisują dziś decydujące wydarzenia naszej historii: lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, pracownicy supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźnicy, stróżowie porządku, wolontariusze, księża, zakonnice i bardzo wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie zbawia się sam. Bóg Zapłać!”. 

8. ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Radosław Stanisław Ostrowski  kawaler z parafii św. Achacjusza w Skołatowie i Edyta Woźniak  panna z parafii Zawady zapowiedź II. 

 

ks. Paweł Olszewski

proboszcz brochowski

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy komentarz Księdza Proboszcza do ostatnich działań Polskiego Związku Eksploratorów na terenie naszej parafii, skierowany bezpośrednio do tejże organizacji:

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym przez Państwa 12 marca 2020 r. materiałem filmowym pt. „Kości zostały rzucone ukryte i spalone”, jako proboszcz brochowskiej parafii czuję się zobowiązany do zabrania głosu wobec zaprezentowanego przez Państwa materiału.

Na początku, pragnę zaznaczyć, że jako proboszcz parafii Brochów nie prowadziłem i nie zlecałem w omawianym przez Państwa okresie żadnych prac budowlanych. Prace przy terenie kościelnym (wschodnia część muru), ale poza jego granicami, polegające na modernizacji sieci elektrycznej, prowadził wykonawca z ramienia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Prace te były objęte nadzorem archeologicznym z polecenia PGE. Jako proboszcz nie zostałem poinformowany, że w trakcie prac odkryto szczątki ludzkie. Wykonawca jedynie powiadomił mnie, że ma duży nadmiar ziemi, który z chęcią wysypie i wyrówna tym samym teren we wskazanym przeze mnie miejscu. Wskazałem zatem teren od strony tzw. starorzecza Bzury. O możliwości zbezczeszczenia szczątek ludzkich przez wykonawcę robót budowlanych dowiedziałem się od parafian, którzy zauważyli, że z rozsypanej za kościołem ziemi wystają ludzkie kości. Aby nie dopuścić do dalszego bezczeszczenia szczątek, zanim zostaną poinformowane odpowiednie służby, poleciłem swojemu pracownikowi zebrać i zabezpieczyć kości. Co więcej, nie mogę zgodzić się z tym, że miało miejsce jakiekolwiek ukrycie lub co gorsza palenie szczątek. Taka sytuacja nie miała nigdy miejsca. Tak jak zaznaczyłem na samym początku, to wykonawca PGE dokonał odkrycia szczątek, a następnie bez powiadamiania kogokolwiek dokonał ich „wyrwania” z warstw archeologicznych, przemieszania z ziemią, a następnie wywiezienia w inne miejsce. Całą sytuację przedstawiłem i wyjaśniłem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

W związku z tym, wszelkie zapytania powinniście kierować Państwo do wykonawcy z ramienia PGE lub samego PGE. Dlaczego, pomimo odkrycia szczątek ludzkich, nie został powiadomiony nadzór archeologiczny? Dlaczego wykonawca nie poinformował proboszcza parafii o zaistniałym fakcie, tym bardziej, że należało przypuszczać, iż mógł w tym miejscu istnieć cmentarz przykościelny? Dlaczego nadzór archeologiczny nie sprawował należytej kontroli nad wykonywanymi pracami tym bardziej, że odbywały się one w strefie ochrony konserwatorskiej? 

Zarówno ja, jak i cała społeczność parafialna, jesteśmy oburzeni takim sposobem traktowania i podchodzenia do kwestii odkrywania szczątek ludzkich lub innych cennych zabytków. Ubolewam tym bardziej, że odkryte szczątki mogą być szczątkami brochowskich parafian, którzy tworzyli naszą wspólnotę przez ostatnie kilka wieków. Ubolewam również nad tym, że przy okazji ucierpiała nauka, która straciła szansę poszerzenia wiedzy o cmentarzu przyparafialnym. Gdyby nadzór archeologiczny zadziałał w prawidłowy sposób i dochował wszelkich procedur, to fakt odkrycia części przykościelnego cmentarza zostałby odnotowany w sprawozdaniu z nadzoru i dzienniku budowy. Nasuwa się tym samym pytanie, co jeszcze straciliśmy przez nieodpowiedzialne zachowanie wykonawcy i niedochowanie należytych procedur.

Jako proboszcz chciałabym również wyrazić uznanie i podziw dla Państwa działań. W naszym społeczeństwie zdecydowanie brakuje oddolnych inicjatyw społecznych, które dbają o przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Zachęcam do kontaktu i rozmowy, życząc przy tym Państwu dalszych sukcesów.

Z poważaniem,

Ks. Paweł Olszewski

proboszcz parafii Brochów

 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE

Msze Święte w dni powszednie o godz. 7:30

Msze Święte w niedziele o godz. 8.00, 10.00, 12.00

W środę Nowenna o godz. 18:00

W październiku Nowenna  godz. 17:00, a Różaniec o godz. 16:30

W maju i czerwcu Nowenna o godz. 18:00

Nabożeństwa majowe, czerwcowe, Gorzkie Żale i Różaniec o godz. 11:30

W pierwszą niedzielę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu: 11:00-11:45

Msza po łacinie w każdą Pierwsza Niedzielę Miesiąca: godz.17.00

Kancelaria parafialna czynna  w dni powszednie po nabożeństwach.

W niedzielę i święta kancelaria nieczynna.

Numer konta: 27 8015 0004 1104 5489 2011 0001

Archiwalne zdjęcia

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

NIFC logo

Więcej o historii Brochowa na blogu regionalnym

Polityka prywatności

Facebook

social media revolution