X Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

X Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Nie w maju, jak do tej pory bywało, a w październiku po raz 10. spotkamy się na Diecezjalnej Pielgrzymce Kobiet. W tym roku dla spotkania wybrałyśmy miejsce szczególne – bazylikę katedralną w Łowiczu, która tego dnia świętuje 355. rocznicę konsekracji. Nasze zawierzenie ponowimy 14 października w Łowiczu. Tegoroczne spotkanie będzie odbywać się pod hasłem: „Przy sercu Maryi”. Ponieważ pielgrzymka odbywa się w przededniu Dnia Papieskiego, nasze spotkanie planujemy rozpocząć…