Boże Ciało 2024 w Brochowie

Dlatego Kościół już przed wiekami wybrał czwartek, by obchodzić uroczystość Bożego Ciała – święto adoracji, kontemplacji i uwielbienia. Święto, podczas którego Lud Boży gromadzi się wokół najcenniejszego daru pozostawionego nam w dziedzictwie przez Chrystusa, wokół Sakramentu Jego obecności, i wielbi go, chwali w pieśniach, niesie go w procesjach ulicami miast.

Św. Jan Paweł II, 11 VI 1998 r.

fot. Marta Przygoda-Milczarek/Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”