Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną i polityką prywatności Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Rocha z siedzibą w Brochowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Rocha z siedzibą w Brochowie pod adresem Brochów 70, 05-088 Brochów, posiadającą numer NIP: 531-14-12-351 oraz REGON: 0400 294 90.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Brochów 70, 05-088 Brochów,
– przez e-mail: parafiabrochow@wp.pl,
– telefonicznie: 22 725 70 66.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia strony internetowej www.brochow-parafia.pl, której właścicielem jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Rocha.

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

•    dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko.
•    dane mające na celu uwiecznienie wizerunku.

Ponadto, Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

4. Odbiorcami danych mogą być:
•    podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
•    proboszcz Parafii Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Rocha (Brochów 70, 05-088 Brochów),
•   Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”, które wspiera Administratora w prowadzeniu strony internetowej www.brochow-parafia.pl z siedzibą w Janowie pod adresem Janów 34, 05-088 Brochów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644972, posiadającą numer NIP: 8371821675 oraz REGON: 365791823.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
•    wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
•    realizacja umów zawartych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
•    zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
•   uzasadnione interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zbierania danych statystycznych i analizowania ruchu na stronie internetowej.

7. Państwa dane osobowe będę przechowywane w okresie od daty publikacji do momentu ich usunięcia ze strony www.brochow-parafia.pl.

8.  Na podstawie przepisów rozporządzenia przysługuje Państwu:
•    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
•    prawo otrzymania kopii danych osobowych,
•    prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych osobowych,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu,
•    prawo do przenoszenia danych osobowych,
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów, Organem właściwym dla skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Celem skorzystania z przysługujących prawa prosimy o kontakt w sposób wskazany powyżej.

Polityka prywatności Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Rocha

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
Funkcjonalne – Są ważne dla działania serwisu:
1.    służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
2.    służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
3.    służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe – Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
Cookies tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.
Cookies stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:
Cookie własne (first party cookie) – cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
Cookie zewnętrzne (third-party cookie) – cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

D. Ze względu na cel jakiemu służą:
Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.
Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
Reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
Nieszkodliwe – Obejmuje cookies:
•    niezbędne do poprawnego działania witryny
•    potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.