Konserwacja murów obronnych 2013 r. – strona północna