Ks. Prałat Jan Zieliński Honorowym Obywatelem Gminy Brochów

Wójt Gminy Brochów złożył wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brochów dla Ks. Prałata Jana Zielińskiego.

Ks. Jan Zieliński wpisał się w historię parafii, ale także naszej gminy. Za cały dorobek pracy, zaangażowanie i poświęcenie, za budowanie wspólnoty parafialnej i gminnej wójt gminy Brochów zarekomendował Ks. Proboszcza Jana Zielińskiego do nadania pierwszego w historii naszego samorządu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brochów. Wiele było podziękowań, ale ten tytuł jest uwieńczeniem wszystkich dokonań życiowych Ks. Proboszcza Jana Zielińskiego na rzecz naszej wspólnoty. Ksiądz Prałat Jan Zieliński przez trzydzieści jeden lat był naszym proboszczem, swoją posługę kapłańską sprawował z najwyższym oddaniem. Oddaniem nie tylko dla Boga i ludzi, ale także kultury, która zawsze była bliska jego duszy i sercu. W czasie swojej posługi kapłańskiej niezłomnie i wytrwale wysławiał, dbał i remontował naszą bazylikę. Przez te wszystkie lata przeprowadził bardzo wiele prac remontowych, poświęcając swoją energię, wiedzę, czas, zdrowie. Jednak dla niego nie było rzeczy niemożliwych – jak sam mawia ,,drzwiami go wyrzucano, to wchodził oknem” i dzięki temu udało się :

– w latach 1993-1999 przeprowadzić remont świątyni

– w 2003 roku konserwacja murów obronnych po stronie północnej

– w latach 2006-2009 przeprowadzona została rewitalizacja brochowskiej bazyliki

– w 2014 raku konserwacja murów obronnych po stronie wschodniej.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania za działalność na rzecz Gminy Brochów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tytuł nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o gminie i jej historii. Z tych powodów wniosek o przyznanie Honorowego Obywatela Gminy Brochów Księdzu Prałatowi Janowi Zielińskiemu jest jak najbardziej uzasadniony.

25 września o godz. 15:00 w Żelazowej Woli odbędzie się uroczyste wręczenie Ks. Janowi Zielińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brochów oraz zostanie odczytana laudacja. Uroczystość poprzedzi Recital Chopinowski w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w wykonaniu Edwarda Wolanina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Brochów, którzy na uroczystość mają zapewniony bezpłatny wstęp na teren Muzeum w Żelazowej Woli. Przed wejściem będą rozdawane specjalne bilety uprawniające do wejścia.

Tekst: Urząd Gminy w Brochowie