Ministranci w Muzeum Wsi Radomskiej

Dnia 23 sierpnia 2016 r. grupa ministrantów z Księdzem Proboszczem wybrała się na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej.

Po przywitaniu z Panem przewodnikiem grupa udała się w trasę po skansenie. Ministranci zobaczyli między innymi: chałupy wiejskie kryte strzechą, gospodarstwo rolne z przełomu XIX i XX w, starą remizę strażacką, kolekcję starych narzędzi rolnych, dworek wiejski oraz kościół. Największe zainteresowanie wywarły jednak na chłopcach: wystawa starych aparatów fotograficznych oraz kolekcja ludowych rzeźb sakralnych.  Po obejrzeniu skansenu chłopcy z naszej parafii udali się do term w Mszczonowie. Wszyscy wrócili cali, zdrowi i pełni zapału do służenia Panu Bogu przy ołtarzu.

tekst i foto.: Przemysław Pawlak