Poświęcenie krzyża w Witkowicach

W zeszłą niedzielę 25 września o godz. 16:00, Ksiądz Proboszcz Paweł Olszewski odprawił Mszę Świętą w trakcie uroczystości poświęcenia krzyża w miejscowości Witkowice.

Krzyż został ufundowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Witkowicach i Urząd Gminy Młodzieszyn. W wyborze miejsca pod krzyż oraz samym jego postawieniu uczestniczyli mieszkańcy Witkowic. Krzyż został poświęcony przez Księdza Biskupa Wojciecha Osiala. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy mieszkańcy razem z Księdzem Proboszczem udali się do Domu Kultury w Witkowicach (dawna remiza strażacka) na skromny poczęstunek.

Tekst: Marta Przygoda-Stelmach we współpracy z Zuzanną Michalak.

Foto: Zuzanna Michalak